петък, 1 януари 2016 г.

2015

Болката, която ни донесе е невъзможно да забравим. Иска ми се да я запомним и такава...